İSGÇevre

Tokat İli 2007-2008 Katı Atıklarının Değerlendirilmesi

Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Esin Hande BAYRAK
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Yüksekokulu, TOKAT
 
Öz Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de özellikle büyük yerleşim birimlerinde insanların karşılaşğı en büyük çevre sorunu çöplerdir. Ülkemizde günde yaklaşık 65 bin ton çöp üretilmektedir. Tokatta da sanayi tesislerinin artamaya başlaması, köylerden şehre göçün artması ve bu nedenle konutların fazlalaşmasıyla, katı atıkların çevreyi ve insanları tehdit edecek boyutlara gelmesi kaçınılmazdır. Katı atık sorununun ortadan kalkması amacıyla Tokat Belediyesi ve 3 ilçe belediyenin de destek verdiği Katı Atık Birliği`nce gerçekleştirilecek proje ile atıkların bertaraf edilmesi planlanmaktadır. Bu çalışmada, Tokat İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınan iki yıllık katı atık miktarlarının değerlendirilmesi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler çevre; katı atık; tehlikeli atık


Kaynak: İTÜ XII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü  Sempozyumu, Bildiriler Kitabı
Yayımlanma Tarihi: 16-18 Haziran 2010