İSGÇevre

Endüstriyel Atıksuların Kontrolü Amacıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyetler

Cafer Sezgin, Yüksel Acar, Mutlu Mol, Ali Çoban, A.İbrahim Oğuz ve Selda Kaplan Tayyar
İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İSKİ Feriköy Tesisleri Yay Meydanı Caddesi, Şişli ,İstanbul.
 
Öz Bu çalışmada, İSKİ yetki alanındaki endüstriyel atıksu kaynaklarının tespit ve kontrolü ile endüstriyel kirlenmenin denetim altına alınmasına yönelik İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Avrupa ve Asya Bölgesi Atıksu Kontrol Ruhsat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar ele alınmış ve kontrol ve denetimler sonucu elde edilen sayısal bilgilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler arıtma; atıksu; atıksu denetimi; çevre koruma; endüstriyel atıksu


Kaynak: İTÜ XII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü  Sempozyumu, Bildiriler Kitabı
Yayımlanma Tarihi: 16-18 Haziran 2010