Bakanlık Eğitim Notları

TEKNİK REHBERLER/KLAVUZ/FORMLAR

ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ için tıklayınız

ÇEVRE YÖNETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Atık Yönetimi Daire Başkanlığı için tıklayınız

Hava Yönetimi Daire Başkanlığı için tıklayınız

Kimyasallar Yönetimi Daire Başkanlığı için tıklayınız

Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanlığı için tıklayınız

 

Temel Çevresel Etkiler Kitapcıkları ve Sektörel Klavuzlar

Temel Çevresel Etkiler Kitapçıkları

Sektörel Kılavuzlar