İSG Taslaklar

Taslaklar- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI                                             Çevre Taslaklarına Ulaşmak için Tıklayınız.

Kaynak: http://www3.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyurular

                                                                                                                                                                                

·         21/04/2016

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİNAZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI (Yayımlandı)

 

 • 28/04/2015   

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI (Yayımlandı)

 • 12/09/2014 

              GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ TASLAĞI (Yayımlandı)

 • 11/03/2014

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK TASLAĞI (Yayımlandı)

 • 11/03/2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI (Yayımlandı)

 •  22/08/2013

             YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAK TÜZÜK TASLAKLARI 

 • 12/07/2013

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI  (Yayımlandı)

 • 04/06/2013

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI (Yayımlandı)

 • 31/05/2013

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİNTEBLİĞ TASLAĞI (Yayımlandı)

 • 26/04/2013

Yeni Oluşturulan Taslak Yönetmelikler

 • 10/04/2013

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Taslağı (Yayımlandı)

 • 27/03/2013

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI  (Yayımlandı)

 • 25/03/2013

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI (Yayımlandı)

 • 22/03/2013

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik Taslağı  (Yayımlandı)

 • 12/02/2013

SOSYAL TARAFLARA GÖNDERILEN YENI YÖNETMELIKLER

 •     18/01/2013

     İLGILI TARAFLARA GÖRÜŞ ALMAK ÜZERE GÖNDERDIĞIMIZ YENI YÖNETMELIK TASLAKLARI IÇIN TIKLAYIN

 • 27/11/2012

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI (Yayımlandı)

 • 27/11/2012

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK  (Yayımlandı)

 • 23/11/2012

KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI (Yayımlandı)