RG sayı RG tarihi Yeni Mevzuat adı Mevzuat türü
2639230/12/2006AÇIK ALANDA KULLANILAN TEÇHİZAT TARAFINDAN OLUŞTURULAN ÇEVREDEKİ GÜRÜLTÜ EMİSYONU İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2000/14/AT)Yönetmelik
2963626/02/2016ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yönetmelik
3028327/12/2017AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2559223/09/2004 YENİARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ AÇILMASI, İŞLETİLMESİ VE ARAÇ MUAYENESİ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2830022/05/2012ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2556931/08/2004ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2695230/07/2008ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2931402/04/2015ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2753326/03/2010ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
2772106/10/2010ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKYönetmelik
2774227/10/2010 YENİATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKYönetmelik
2994006/01/2017ATIKSU TOPLAMA VE UZAKLAŞTIRMA SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2060615/08/1990BAŞBAKANLIK ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
2736806/10/2009BAZI AKARYAKIT TÜRLERİNDEKİ KÜKÜRT ORANININ AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKYönetmelik
3061605/12/2018 YENİBENZİN VE NAFTANIN DEPOLANMASI VE DAĞITILMASINDAN KAYNAKLANAN UÇUCU ORGANİK BİLEŞİK EMİSYONLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2707505/12/2008BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİYönetmelik
2937806/06/2015BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2780706/01/2011BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAŞ) HAM PETROL VE DOĞAL GAZ BORU HATTI TESİSLERİNİN YAPIMI VE İŞLETİLMESİNE DAİR TEKNİK EMNİYET VE ÇEVRE YÖNETMELİĞİYönetmelik
3070202/03/2019 YENİBÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2706121/11/2008ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2705111/11/2008ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINA DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
2422004/11/2000ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ YAPILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
3057019/10/2018 YENİÇEVRE ETİKETİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik
2648203/04/2007ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE TAHSİLAT KARŞILIĞI ÖNGÖRÜLEN ÖDENEĞİN KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2882821/11/2013ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2911510/09/2014ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİYönetmelik
2648203/04/2007ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2771601/10/2010ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
2886225/12/2013ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİYönetmelik
2693917/07/2008ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2918625/11/2014 YENİÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2760104/06/2010ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2632621/10/2006DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİYönetmelik
2615026/04/2006DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN KAPSAMINDA MAL VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKYönetmelik
2960122/01/2016DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİYönetmelik
2879312/10/2013DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERALTI SUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2565701/12/2004DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
3000411/03/2017EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ YÖNETMELİĞİYönetmelik
3032709/02/2018ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2772207/10/2010ENERJİ İLE İLGİLİ ÜRÜNLERİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKYönetmelik
2809727/10/2011ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
3047006/07/2018 YENİENERJİ VERİMLİLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİYönetmelik
2766103/08/2010EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
3029104/01/2018FLORLU SERA GAZLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKYönetmelik
2568226/12/2004GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2540618/03/2004HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2689806/06/2008HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2844417/10/2012HAVZA YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE TAKİBİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2569913/01/2005ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2774531/10/2010İÇ SULARDA ÇALIŞAN GEMİ VE İÇ SU ARAÇLARI YÖNETMELİĞİYönetmelik
2833829/06/2012İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
3020812/10/2017İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİNİ VE DAĞITIM SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
3022428/10/2017İÇME-KULLANMA SUYU HAVZALARININ KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
2573017/02/2005İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİYönetmelik
01/01/1900İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇME SUYU HAVZALARI YÖNETMELİĞİYönetmelik
2590210/08/2005 YENİİŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKYönetmelik
2751609/03/2010İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI PRENSİPLERİ, TEST BİRİMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI, İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ VE ÇALIŞMALARIN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2765124/07/2010İYONLAŞTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKİLERİNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERE İLİŞKİN YÖNETMELİKYönetmelik
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİYönetmelik
3059514/11/2018 YENİKALICI ORGANİK KİRLETİCİLER HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2604708/01/2006KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELİĞİYönetmelik
2059403/08/1990KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
2643818/02/2007KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2828103/05/2012KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNETMELİĞİYönetmelik
3010523/06/2017KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2871219/07/2013KOKU OLUŞTURAN EMİSYONLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2824223/03/2012KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
2672408/12/2007KUM ÇAKIL VE BENZERİ MADDELERİN ALINMASI, İŞLETİLMESİ VE KONTROLÜ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2845331/10/2012LİMANLAR YÖNETMELİĞİYönetmelik
2884811/12/2013MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN FİZİKO-KİMYASAL, TOKSİKOLOJİK VE EKOTOKSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK TEST YÖNTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2884811/12/2013MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2941715/07/2015MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİYönetmelik
2571603/02/2005MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİYönetmelik
3018721/09/2017MADEN YÖNETMELİĞİYönetmelik
2747123/01/2010MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİYönetmelik
2585221/06/2005MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİYönetmelik
2462327/12/2001NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
2664213/09/2007NÜKLEER GÜVENLİK DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİYönetmelik
2858209/03/2013NÜKLEER TESİSLERDE SERBESTLEŞTİRME VE SAHANIN DÜZENLEYİCİ KONTROLDEN ÇIKARILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKYönetmelik
2765730/07/2010NÜKLEER YAKIT ÇEVRİMİ TESİSLERİNİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖZEL İLKELER YÖNETMELİĞİYönetmelik
3067402/02/2019 YENİORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİYönetmelik
2897618/04/2014 YENİORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİYönetmelik
2897618/04/2014ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİYönetmelik
3003107/04/2017OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE İLİŞKİN YÖNETMELİKYönetmelik
2779221/12/2010ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2635725/11/2006ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2120520/04/1992ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA EĞİTİM YÖNETMELİĞİYönetmelik
2115224/02/1992ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
2208619/10/1994ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ GÖREVLERİ, ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2673927/12/2007POLİKLORLU BİFENİL VE POLİKLORLU TERFENİLLERİN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2765831/07/2010RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİYönetmelik
2399924/03/2000RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2858209/03/2013RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2557102/09/2004RADYOAKTİF MADDE KULLANIMINDAN OLUŞAN ATIKLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKYönetmelik
2586908/07/2005RADYOAKTİF MADDENİN GÜVENLİ TAŞINMASI YÖNETMELİĞİYönetmelik
2727703/07/2009SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2900317/05/2014SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2849916/12/2012SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİYönetmelik
2625611/08/2006SOLAS VE MARPOL SÖZLEŞMELERİNE GÖRE BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİKYönetmelik
3003208/04/2017STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİYönetmelik
2568731/12/2004SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2222310/03/1995SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2896204/04/2014SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİYönetmelik
2740210/11/2009TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİYönetmelik
2537718/02/2004TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİYönetmelik
2971012/05/2016TAŞKIN YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2941816/07/2015TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2928403/03/2015TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
3039013/04/2018TEHLİKELİ MADDELERİN HAVAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
3075424/04/2019 YENİTEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2600526/11/2005TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (76/464/ AB)Yönetmelik
2696310/08/2008TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ YÖNETMELİĞİ(RG:13.02.2009/27140)Yönetmelik
2995925/01/2017TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2760508/06/2010TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLIKİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
2729824/07/2009TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
3010523/06/2017YAĞMURSUYU TOPLAMA, DEPOLAMA VE DEŞARJ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
3061201/12/2018 YENİYATIRIM ALANLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
2878201/10/2013 YENİYENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKYönetmelik
2825707/04/2012YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2848330/11/2012YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ (1)Yönetmelik
2717621/03/2009YÜKSEK AKTİVİTELİ KAPALI RADYOAKTİF KAYNAKLARIN VE SAHİPSİZ KAYNAKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2872703/08/2013YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKYönetmelik
2604809/01/2006YÜZME SUYU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ (76/160/AB)Yönetmelik
2920413/12/2014ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik